FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Aktuálna ponuka


Cestovný ruch

Právne úskalia podnikania

termín konania:

miesto konania:
lektor:

 

 


Projekt "Vzdelávací program na zvýšenie kvalifikácie ludských zdrojov v cetovnom ruchu" bol spolufinancovaný z Programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG III A Poľsko – Slovenská republika, z  projektuVzdelávací program na zvýšenie kvalifikácie ľudských zdrojov v cestovnom ruchu“. Projekt bol realizovaný v spolupráci s partnerom projektu Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Katowicach.  Cieľom projektu bolo zvýšiť podporu podnikania a zamestnanosti v cestovnom ruchu v Žilinskom kraji.

 

V spolupráci s Towarzystwo wiedzy powszechnej v Katowiciach (TWP) sa uskutočnil 27.6.2007 workshop.

Projekt bol realizovaný formou jednodňových seminárov zameraných na tieto témy:

(1) Podnikanie v cestovnom ruchu, 10.11.2006
(2) Právne úskalia podnikania v cestovnom ruchu, 1.12.2006
(3) Marketing v cestovnom ruchu, 29.1.2007
(4) Marketing regiónu, 28.2. 2007
(5) Marketing kultúry, 16.3.2007

(6) Strategické partnerstvá v cestovnom ruchu, 13.4.2007
(7) Kultúrny turizmus, 18.5.2007
(8) Agroturistika a ekoturistika, 28.6.2007
(9) Projektový manažment v cestovnom ruchu, 6.7.2007
(10) Komunikačné zručnosti pracovníka v cestovnom ruchu, 30.8.2007.

Účasť na seminároch je bezplatná (max. 40 účastníkov).
Úspešní účastníci celého vzdelávacieho programu dostanú certifikát o absolvovaní seminárov.

Miesto konania: Dom Techniky, Vysokoškolákov 4, Žilina.
Čas konania: prezentácia od 8.30 h. do 9:00 h., seminár: od 09:00 h. do 17:00 h.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom e-mailu na adrese: progressus@progressus.sk, zaslaním záväznej prihlášky.
Ďalšie informácie je možné získať na telefónnom čísle +421 905 529 345.