FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Cestovný ruch

Právne úskalia podnikania v cestovnom ruchu

termín konania:
miesto konania:
lektor:

 OZ PROGRESSUS SLOVAKIA
Nesluša 988
023 41  Nesluša
Web: progressus.sk
Mail: progressus@progressus.sk
Kontakt: 0905 529 345