FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Cestovný ruch

Právne úskalia podnikania

termín konania:
miesto konania:
lektor:
 


PROGRESSUS SLOVAKIA
je občianske združenie pre trvaloudržateľný rozvoj regiónov.

Veríme, že rozvoj ide ruka v ruke s úrovňou vzdelanosti. Naše vzdelávacie služby sú založené na vysokej kvalite informácií a lektorov a účinných metódach vrátane e-learningu.


31.3.2011: Verejné obstarávanie: Poznáš svoj región?

Vzdelávací program na zvýšenie kvalifikácie ľudských zdrojov
v cestovnom ruchu >

Cieľom projektu je zvýšiť podporu podnikania a zamestnanosti v cestovnom ruchu v Žilinskom kraji. Program je spolufinancovaný z Programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG III A Poľsko –
– Slovenská republika
.